نویسنده = مجید نبی‌بیدهندی
تعداد مقالات: 5
3. به‌کارگیری نگار تشدید مغناطیسی هسته‌ای و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تراوایی یکی از مخازن نفت سنگین در جنوب ایران

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 27-45

مریم روستایی؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ مهدی تدینی؛ سیاوش ترابی


4. تعیین ناهنجاری‌های اورانیم در منطقه برندق با استفاده از داده‌های رادیومتری هوابرد

دوره 35، شماره 1، بهار 1388، صفحه 31-44

10.22059/jesphys.2009.79969

احمدرضا لکزایی؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ افشار ضیاء‌ظریفی؛ فرخشاد یگانی؛ محمد‌کاظم حفیظی


5. تراکم‌پذیری منافذ در سنگ‌های کربناته ناهمگن سازند آسماری

دوره 32، شماره 1، بهار 1385، صفحه 77-83

10.22059/jesphys.2006.80067

عزت‌اله کاظم‌زاده؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ حسام آلوکی بختیاری؛ محمدرضا رضائی