نویسنده = علی مرادی
تعیین مدل سه‌بعدی سرعت امواج لرزه‌ای در زون برخوردی زاگرس

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 277-292

10.22059/jesphys.2022.330058.1007358

امیر طالبی؛ حبیب رحیمی؛ علی مرادی