نویسنده = نصرالله کمالیان
تعداد مقالات: 6
3. طراحی و ساخت فرستنده و گیرندة رقمی (دیجیتال) داده‌های ژئوالکتریک و کاربرد آن در کاهش اثر نوفه

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1

غلام جوان دولویی؛ اصغر آزادی؛ نصرالله کمالیان


5. بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی

دوره 31، شماره 1، فروردین 1384

سید حمید سیدین؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نصرالله کمالیان