کلیدواژه‌ها = روش اویلر
روش اویلر دوبعدی با استفاده از DST داده‌های گرانی

دوره 33، شماره 3، آبان 1386، صفحه 1-1

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


برآورد عمق ناهنجاری‌های گرانی به کمک معادلة همگن اویلر

دوره 32، شماره 2، مرداد 1385، صفحه 71-81

فرشاد سلاجقه؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی