موضوعات = ژئودزی
تعداد مقالات: 37
1. آنالیز و پیش‌بینی سری‌های زمانی پارامترهای دوران زمین با استفاده از روش LSHE+ARMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.333545.1007380

محمدعلی شریفی؛ شایان شیرافکن؛ سید محسن خضرائی؛ علیرضا امیری سیمکوئی


9. ارزیابی روش تعیین موقعیت مطلق دقیق با ترکیب‌های مختلف دو فرکانسه Galileo و BeiDou

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 27-40

10.22059/jesphys.2021.305671.1007233

کمال پروازی؛ سعید فرزانه؛ عبدالرضا صفری


10. Automatic Satellite’s Streak Detection in Astronomical Images Based on Intelligent Methods

دوره 46، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 49-64

10.22059/jesphys.2020.281849.1007120

Saeed Farzaneh؛ Mohammad Ali Sharifi؛ Mona Kosary


17. مدل‌سازی محتوای الکترونی کلی بر حسب توابع پایه شعاعی کروی در منطقه ایران

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 67-80

10.22059/jesphys.2020.286297.1007142

شایان خوشگواری؛ یزدان عامریان؛ هانی محبوبی


19. Multi-Observations Initial Orbit Determination based on Angle-Only Measurements

دوره 45، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 63-76

10.22059/jesphys.2020.266081.1007038

Mohammad Ali Sharifi؛ Mohammad Reza Seif؛ Saeed Farzaneh


23. پایش و پیش‌بینی روند تغییرات نواحی سکونتگاهی با استفاده از تصاویر چند زمانه (مطالعه موردی: شهر سنقر)

دوره 45، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 343-354

10.22059/jesphys.2019.275076.1007084

سعید نگهبان؛ حمید گنجائیان؛ عطرین ابراهیمی؛ کامیار امامی