موضوعات = ژئودزی
Improving the accuracy of analytical downward continuation of terrestrial gravity anomalies

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.358262.1007520

مهدی گلی


مقایسه مدل های تاخیر تروپوسفری با مقادیر زمین مبنای GPS ZTD در جو ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.353897.1007493

علی سام خانیانی؛ روح الله نائیجیان


مقایسه تولید رواناب و رسوب در سطح سه کاربری منطقه فندوقلوی استان اردبیل

دوره 49، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-14

10.22059/jesphys.2022.336693.1007394

نقی مرادی کیا؛ اباذر اسمعلی عوری؛ شکراله اصغری؛ محمد گلشن


بررسی فرونشست شمال شرق ایران از طریق برآورد بردار سرعت و عدم‌قطعیت ایستگاه‌های دائمی GPS

دوره 49، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 35-51

10.22059/jesphys.2023.341404.1007418

سیدامین قاسمی خالخالی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ روح‌اله کریمی


Long-Short Rupture Boundary of Coseismic Displacement Estimation Based on 30-Seconds GNSS Observation

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 67-76

10.22059/jesphys.2022.334610.1007386

Agan Aul Rizki؛ Cecep Pratama؛ Leni Sophia Heliani؛ Adi Wibowo؛ David Prambudi Sahara


آنالیز و پیش‌بینی سری‌های زمانی پارامترهای دوران زمین با استفاده از روش LSHE+ARMA

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 309-323

10.22059/jesphys.2022.333545.1007380

محمدعلی شریفی؛ شایان شیرافکن؛ سیدمحسن خضرائی؛ علیرضا امیری سیمکویی