موضوعات = گرانی‌سنجی
تعداد مقالات: 20
1. Location and dimensionality estimation of geological bodies using eigenvectors of "Computed Gravity Gradient Tensor"

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-71

Korosh Karimi؛ Mohsen Oveisy Moakhar؛ Farzad Shirzaditabar


3. Sensitivity analysis of time lapse gravity for monitoring fluid saturation changes in a giant multi-phase gas reservoir located in south of Iran

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 53-61

Abdolmalek Khosravi؛ Seyed Hani Motavalli-Anbaran؛ Sajad Sarallah- Zabihi؛ Mohammad Emami Niri


7. برگردان داده‌های میکروگرانی برداشت‌شده در اطراف سد سیاه‌بیشه برای تعیین ساختارهای زیرسطحی در مسیر ساخت یک تونل

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 261-280

مریم چگنی؛ محمود میرزائی؛ مجتبی بابایی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


9. مقایسه بین منظم‌سازی‌ تیخونف و تجزیه مقدار تکین قطع شده در وارون‌سازی داده‌های گرانی سنجی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 523-534

وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ سعید وطن خواه؛ رضوان سلطان آبادی


10. هم ایستایی فلات ایران

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 549-562

سید هانی متولی عنبران؛ وحید انتظارسعادت؛ علی جاماسب


12. تعیین مرز آنومالی‌های میدان گرانی با استفاده از گرادیان کل افقی نرمال شده (NTHD)

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 349-356

وحید انتظارسعادت؛ سید هانی متولی عنبران


14. تفسیر داده های گرانی ساختارهای زیرسطحی باستانی در تپه حصار دامغان

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 357-368

بهزاد سرلک؛ حمید آقاجانی؛ علی نجاتی کلاته


15. وارون سازی داده های گرانی سنجی با استفاده از پایدارکننده نرم یک

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 337-348

کیلان راست بین؛ سعید وطن خواه؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


16. Interpretation of gravity anomalies via terracing method of the profile curvature

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-113

Mahnaz Eskandari؛ Vahid Ebrahimzadeh Ardestani


17. Depth estimation of gravity anomalies by S-transform of analytic signal

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 115-124

Naeim Mousavi؛ Vahid Ebrahimzadeh Ardestani


19. وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی‌سنجی در فضای داده با استفاده از قید فشردگی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 453-462

زینب عباس زاده؛ سعید وطن خواه؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


20. ژرفای موهو و ضخامت سنگ‌کره در منطقة برخوردی صفحة اوراسیا و عربی با استفاده از داده‌های میدان پتانسیل

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 249-256

سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ هرمان زین