نویسنده = حبیب رحیمی
تعداد مقالات: 10
4. ساختار دوبعدی سرعت امواج برشی در پوسته و گوشتۀ بالایی البرز شرقی

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 309-322

10.22059/jesphys.2017.57885

مهدی راستگو؛ حبیب رحیمی؛ حسین حمزه لو


5. برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-13

10.22059/jesphys.2017.58922

رضا داودیان؛ خلیل متقی؛ فرهاد ثبوتی؛ حبیب رحیمی؛ عبدالرضا قدس


8. برآورد رابطه کاهندگی طیفی در پهنه زاگرس

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-24

10.22059/jesphys.2015.53419

محمدرضا نجف تومرایی؛ حبیبب رحیمی؛ مهدی رضاپور


9. برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در شمال‌شرق ایران

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-33

10.22059/jesphys.2015.53420

عماد علیخانی؛ حبیب رحیمی