نویسنده = حبیب رحیمی
تعیین مدل سه‌بعدی سرعت امواج لرزه‌ای در زون برخوردی زاگرس

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 277-292

10.22059/jesphys.2022.330058.1007358

امیر طالبی؛ حبیب رحیمی؛ علی مرادی


ساختار دوبعدی سرعت امواج برشی در پوسته و گوشتۀ بالایی البرز شرقی

دوره 43، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 309-322

10.22059/jesphys.2017.57885

مهدی راستگو؛ حبیب رحیمی؛ حسین حمزه لو


برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-13

10.22059/jesphys.2017.58922

رضا داودیان؛ خلیل متقی؛ فرهاد ثبوتی؛ حبیب رحیمی؛ عبدالرضا قدس


برآورد رابطه کاهندگی طیفی در پهنه زاگرس

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 13-24

10.22059/jesphys.2015.53419

محمدرضا نجف تومرایی؛ حبیبب رحیمی؛ مهدی رضاپور


برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در شمال‌شرق ایران

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 25-33

10.22059/jesphys.2015.53420

عماد علیخانی؛ حبیب رحیمی