نویسنده = بهزاد وثوقی
برآورد مدل ارتفاعی البرز شمالی با استفاده از زیرساخت گسلی منطقه

دوره 43، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 229-244

10.22059/jesphys.2017.61706

چیستا پناهی وقار؛ بهزاد وثوقی؛ سعید حاجی آقاجانی


برآورد رفتار بین‌لرزه‌ای گسل‌های فعال بر مبنای مشاهدات ژئودتیکی، بررسی موردی: گسل شمال تهران

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 35-49

10.22059/jesphys.2015.53425

معصومه آمیغ‌‌‌پی؛ بهزاد وثوقی؛ مهدی معتق؛ سیاوش عربی