موضوعات = لرزه‌ شناسی
تعداد مقالات: 24
1. بررسی پدیده همبوسی مدها در روش‌‌های MASW و MALW

دوره 47، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 409-420

10.22059/jesphys.2021.304373.1007223

حسین کاظم‌نژادی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


6. ارزیابی لرزه‌خیزی القایی در سد سلمان فارسی (قیر)، ایران

دوره 46، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 409-426

10.22059/jesphys.2020.284698.1007137

حمیده صحرائی؛ سیداحمد علوی؛ محسن احتشامی معین‌آبادی


14. Optimizing design of 3D seismic acquisition by CRS trace interpolation

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-12

10.22059/jesphys.2016.58886

Mehrdad ُSoleimani؛ Amin Roshandel Kahoo


18. تضعیف نوفه‌های لرزه‌ای آشفته با وزن دادن ماتریس هنکل رتبه کاهیده

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-73

10.22059/jesphys.2016.55677

مسلم هاشمی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی غلامی


23. ترکیب و واترکیب در برداشت و پردازش داده‌های لرزه‌ای

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 177-191

10.22059/jesphys.2015.52805

هومن کریمی؛ علی غلامی