موضوعات = لرزه‌ شناسی
Poro-acoustic impedance as a new seismic inversion attribute for reservoir characterization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.356618.1007509

Saeed Aftab؛ Ahsan Leisi؛ نوید شاد منامن


Prediction of Water Saturation by FSVM using Well Logs in a Gas Field

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 77-86

10.22059/jesphys.2022.334938.1007389

Nastaran Moosavi؛ Majid Bagheri؛ Majid Nabi-Bidhendi؛ Reza Heidari


Fuzzy Partitioning of Radon Domain for Estimation of Water Reverberation Energy

دوره 47، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 125-132

10.22059/jesphys.2022.331240.1007366

Meysam Zarei؛ Hosein Hashemi؛ Majid Bagheri


ANFIS Rules Driven Integrated Seismic and Petrophysical Facies Analysis

دوره 47، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 133-141

10.22059/jesphys.2022.331894.1007370

Marzieh Mirzakhanian؛ Hosein Hashemi


بررسی پدیده همبوسی مدها در روش‌‌های MASW و MALW

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 409-420

10.22059/jesphys.2021.304373.1007223

حسین کاظم‌نژادی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


ارزیابی لرزه‌خیزی القایی در سد سلمان فارسی (قیر)، ایران

دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 409-426

10.22059/jesphys.2020.284698.1007137

حمیده صحرائی؛ سیداحمد علوی؛ محسن احتشامی معین‌آبادی


Optimizing design of 3D seismic acquisition by CRS trace interpolation

دوره 42، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-12

10.22059/jesphys.2016.58886

Mehrdad ُSoleimani؛ Amin Roshandel Kahoo


تضعیف نوفه‌های لرزه‌ای آشفته با وزن دادن ماتریس هنکل رتبه کاهیده

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 63-73

10.22059/jesphys.2016.55677

مسلم هاشمی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی غلامی