موضوعات = لرزه‌ شناسی
تعداد مقالات: 18
1. ارائه استراتژی ترکیبی مدل‌سازی گسل‌ها به روش چند نشانگری در داده‌های لرزه‌ای سه بعدی در یکی از میادین خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

ایمان صمدی؛ معصومه کردی؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ امیر احمدی


2. Improvement in the Empirical Green's function Extraction using Root Mean Square Ratio Stacking

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

Mahsa Safarkhani؛ Taghi Shirzad


3. Investigation of Soil Amplification in North Cyprus

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 53-61

Caglar Ozer


5. اثر رفتار نوسانی موجک مادر در تبدیل موجک گسسته به‌منظور تضعیف نوفه لرزه‌ای تصادفی

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 63-79

محمد ایرانی مهر؛ محمدعلی ریاحی؛ علیرضا گودرزی


7. مهاجرت لرزه‌ای کیرشهف با تفکیک‌پذیری بالا به روش کمترین مربعات منظم شده با نُرم-1

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 557-573

تکتم زند؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ علی غلامی


8. Optimizing design of 3D seismic acquisition by CRS trace interpolation

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-12

Mehrdad ُSoleimani؛ Amin Roshandel Kahoo


12. تضعیف نوفه‌های لرزه‌ای آشفته با وزن دادن ماتریس هنکل رتبه کاهیده

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-73

مسلم هاشمی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی غلامی


14. Moment tensor and stress inversion for an active fault system in west part of Lut-Block, Iran

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 13-22

Nina Ataei؛ Mahdi Rezapour


16. تبدیل S با تمرکز انرژی بیشینه و کاربرد آن برای آشکارسازی نواحی گازدار و سایه‌های کم-بسامد

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 403-412

محمد رداد؛ علی غلامی؛ حمیدرضا سیاه کوهی


17. ترکیب و واترکیب در برداشت و پردازش داده‌های لرزه‌ای

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 177-191

هومن کریمی؛ علی غلامی