نویسنده = Behrooz Oskooi
تعداد مقالات: 20
1. Two-Dimensional Magnetotelluric Modeling of the Sabalan Geothermal Field, North-West Iran

دوره 46، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 27-37

10.22059/jesphys.2020.280925.1007114

Gholam Abbas Fanaee Kheirabad؛ Behrooz Oskooi


5. تخمین میزان جابه‌جایی ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از تانسور مغناطیسی افقی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 313-324

10.22059/jesphys.2019.268558.1007055

احسان لیموپرورجهرمی؛ بنفشه حبیبیان دهکردی؛ بهروز اسکوئی


6. تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک برای پی‌جویی ذخایر عمیق آب‌های شور حاوی ید در منطقۀ شمال آق‌قلا، دشت گلستان

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 355-367

10.22059/jesphys.2017.61705

بهروز اسکوئی؛ سبحان محبوبی؛ حسین پرنیان؛ رابعه صداقت؛ محمد رضا سپهوند


9. مقایسه روش‏های گوناگون برآورد عمق، مکان و نوع چشمۀ میدان‏های مغناطیسی و گرانی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 369-391

10.22059/jesphys.2016.56082

جمال الدین بنی عامریان؛ بهروز اسکویی؛ موریتزیو فدی


10. برآورد عمق و شاخص ساختاری چشمه‏ های مغناطیسی با استفاده از روش‏های تحلیل چندمقیاسی و DEXP

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 111-121

10.22059/jesphys.2016.55097

جمال الدین بنی عامریان؛ بهروز اسکوئی؛ اسداله جوع عطا بیرمی


11. تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک دشت میقان اراک

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 239-248

10.22059/jesphys.2015.52815

بهروز اسکوئی؛ حسین پرنیان؛ محمود میرزایی؛ بهنام محمدی


14. دیرینه مغناطیس آتشفشان دماوند در طی نیم میلیون سال گذشته

دوره 40، شماره 1، بهار 1392، صفحه 83-93

10.22059/jesphys.2014.36698

محمد حامدپور دارابی؛ علی اکبر بهمنی‌زاده؛ بهروز اسکوئی


18. بررسی ساختار گسل مشا (جنوب البرز مرکزی) با استفاده از روش مگنتوتلوریک

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 161-174

10.22059/jesphys.2012.29123

بهروز اسکوئی؛ مصطفی صیادی؛ صفیه امیدیان


20. تفسیر یک‌بُعدی داده‌‌های مگنتوتلوریک منطقة اینچه‌برون

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

احمدعلی بهروزمند؛ بهروز اسکوئی