کلیدواژه‌ها = گرانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی کانی‌شناسی و ژئوفیزیک معدن سرب و روی منطقۀ مرجان‌آباد منجیل

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 461-472

10.22059/jesphys.2017.60283

معصومه فرزانه؛ سید رضا مهرنیا؛ تقی نبئی


4. تخمین عمق بی هنجاریهای گرانی با استفاده از شبکه های عصبی هاپفیلد

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390

علیرضا حاجیان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ کار لوکاس


5. روش اویلر دوبعدی با استفاده از DST داده‌های گرانی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


6. برآورد عمق ناهنجاری‌های گرانی به کمک معادلة همگن اویلر

دوره 32، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 71-81

فرشاد سلاجقه؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی