کلیدواژه‌ها = پارامترهای چشمه
تعداد مقالات: 9
8. زمینلرزه 10 اسفند 1375 اردبیل و پسلرزه های آن در شمالغرب ایران

دوره 24، شماره 1، بهار 1377

محمدرضا قیطانچی؛ داریوش شفیعی؛ اسماعیل بایرام نژاد


9. بررسی زمین لرزه های 16 بهمن 1375 بجنورد در شمال شرق ایران

دوره 24، شماره 1، بهار 1377

محمدرضا قیطانچی؛ علی فاتحی؛ احمد سدید خوی