موضوعات = زلزله شناسی مهندسی
تعداد مقالات: 11
2. Attenuation of spatial aliasing in CMP domain by non-linear interpolation of seismic data along local slopes

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 73-85

Mohammad Javad Khoshnavaz؛ Hamid Reza Siahkoohi؛ Andrej Bóna


6. بررسی سامانه های کارآمد در پیش‌بینی زلزله

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 281-292

زینت مهدی دوست جلالی؛ اسدالله شاه بهرامی


7. تعیین میدان لغزش گسل‌های امتداد لغز به کمک روش‌های حل وارون

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 233-245

سیدرضا میراشرفی؛ ناصر خاجی


9. Attenuation of Fourier spectra for 2012 Ahar–Varzaghan earthquakes, Northwestern Iran

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-38

Meghdad Samaei؛ Masakatsu Miyajima؛ Nobuoto Nojima


10. Development of a regional attenuation relationship for Alborz, Iran

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 39-50

Azad Yazdani؛ Milad Kowsari؛ Sargol Amani


11. پیش‌بینی خصوصیات پالس‌های حوزۀ نزدیک گسل با اعمال اثر راستاگرایی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 391-402

علی حسنخانی؛ حمید زعفرانی