موضوعات = زلزله شناسی مهندسی
بررسی سامانه های کارآمد در پیش‌بینی زلزله

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 281-292

10.22059/jesphys.2016.56030

زینت مهدی دوست جلالی؛ اسدالله شاه بهرامی


Attenuation of Fourier spectra for 2012 Ahar–Varzaghan earthquakes, Northwestern Iran

دوره 41، شماره 4، دی 1394، صفحه 23-38

10.22059/jesphys.2015.56029

Meghdad Samaei؛ Masakatsu Miyajima؛ Nobuoto Nojima


Development of a regional attenuation relationship for Alborz, Iran

دوره 41، شماره 4، دی 1394، صفحه 39-50

10.22059/jesphys.2015.55909

Azad Yazdani؛ Milad Kowsari؛ Sargol Amani