دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

بررسی توزیع سیلاب های کلان حوضه رودخانه اترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.349426.1007460

اسداله حجازی؛ حسن افتخار؛ سعید نگهبان


تصحیح تانسور امپدانس سه‌بعدی در حضور مقادیر فاز غیرمعمول و اعوجاج‌های غیرالقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.350788.1007468

امیر حیدری سی پی؛ بنفشه حبیبیان


زمین ساخت فعال سامانه گسلی امتدادلغز گیلاتو-تبریز، شمال‌غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.351457.1007472

سعید رحیم زاده؛ نوربخش میرزائی


وارون‌سازی داده‌های ژئوئید، توپوگرافی و گرانی برای تعیین ضخامت پوسته و سنگ‌کره در منطقه‌ شمال شرق فلات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.353234.1007489

حسام کرمی؛ سید هانی متولی عنبران


کاربست روش معادله‌گرا برای حل معادله پخش در شبکه‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.348098.1007455

شایان فرهادی؛ مهدی مظاهری


روندیابی بارش در ایران بر اساس داده های MERRA2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.350125.1007465

علی درخشنده؛ اسداله خورانی؛ مریم رضازاده


تحلیل فصلی تنش گرمایی و روند آن در ایران با استفاده از داده های ERA5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22059/jesphys.2023.350315.1007466

الهام کدخدا؛ کمال امیدوار؛ آذر زرین؛ احمد مزیدی


انتشار موج یون صوتی شوک در پلاسما در حضور میدان مغناطیسی غیریکنواخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.351271.1007471

حمید رضا پاکزاد


پیش بینی فرین های بارشی ایران در آینده نزدیک (2028-2021) با استفاده از پروژه پیش بینی اقلیمی دهه ای (CMIP6-DCPP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.351678.1007474

نرگس اسدی رحیم‌بیگی؛ آذر زرین؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


پیش‌نگری بارش‌های فرین در ایران بر اساس رویکرد همادی مدل‌های CMIP6 در آینده نزدیک (2050-2026) با وزن‌دهی مبتنی بر رتبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.351711.1007476

سکینه خان سالاری؛ عاطفه محمدی


بررسی مکانیزم گرمایشی لوله های داغ تاج به کمک مطالعه طیفی و تصویری نواحی خزه خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.351790.1007488

ندا داداشی؛ شادی محسنی


شبکه‌ی پیچیده‌ی لک‌های خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.354203.1007497

حسین صفری؛ پریچهر محمدی گونه؛ اکبر غیبی؛ زهره محمدی گونه


ارزیابی فصلی شاخص های جوی آتش سوزی (FWI) جنگل در نواحی رویشی ایران با کاربست برونداد همادی ECMWF-ERA5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.354513.1007500

کبری شجاعی زاده؛ محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


Projected Effects of Climate Change on Urban Ozone Air Quality by Using Artificial Neural Network Approach, Case Study: Tehran Metropolitan Area, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.342978.1007432

احسان مصدق؛ ایمان بابائیان؛ خسرو اشرفی؛ مجید شفیع‌پور مطلق


Regression Models and Hybrid Intelligent Systems for Estimating Clear-Sky Downward Longwave Radiation in Equatorial Africa

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.352877.1007484

Nsikan Obot


Poro-acoustic impedance as a new seismic inversion attribute for reservoir characterization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.356618.1007509

Saeed Aftab؛ Ahsan Leisi؛ نوید شاد منامن


Spatial Changes of Seasonal Reference Evapotranspiration in Iran Based on CMIP6 Models

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.364373.1007556

Kobra Soltani؛ Jafar Masoompour Samakosh؛ Firouz Mojarrad؛ Sahar Hadi Pour؛ Abdollah Jalilian


Lineament, Qualitative Interpretation and Depth Evaluation of Potential Field Signatures in the Abeokuta Region, Southwestern Nigeria

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.358877.1007525

GIDEON LAYADE؛ HAZEEZ EDUNJOBI؛ KEHINDE AJAYI


Improving the accuracy of analytical downward continuation of terrestrial gravity anomalies

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.358262.1007520

مهدی گلی


Sparse norm and Cross-gradient inversions of gravity and magnetic data sets utilizing open-source resources in Python Case study: Hematite ore body in Jalal Abad area (Iran)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.355404.1007502

وحید ابراهیم زاده اردستانی


Disparity of ground-based Total Solar eclipse polar plumes and AIA/SDO space mission EUV ray-like jets

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.357385.1007515

احسان توابی؛ مهری حیدری


A new approach for electromagnetic log prediction using electrical logs, south California

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.361204.1007534

Saeed Aftab؛ Ahsan Leisi؛ نوید شاد منامن؛ Rasoul Hamidzadeh Moghadam


بررسی آماری نقطه سرد وردایست گرمسیری در تهران و شیراز در ماه‌های ژانویه و ژوئیه(2022-2000)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.362735.1007544

محمد مرادی


تعیین مناسب‌ترین روش زمین آماری به‌منظور پایش خشکسالی بر مبنای شاخص‌های مختلف خشکسالی و کاربرد آن در دشت نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.351663.1007475

مه سیما صداقت نژاد؛ ابوالفضل مساعدی؛ بیژن قهرمان؛ عالیه سعادت پور


ارزیابی عملکرد بانک داده‌های بازتحلیل ERA5 و MERRA2 درتخمین میزان عمق برف در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.358474.1007521

فائزه سادات مجیدی کرهرودی؛ مریم قرایلو؛ سیده سمانه ثابت قدم


یادداشت تحقیقاتی

تحلیل آسیب پرتویی در طراحی سیستمی یک ماهواره در مدارGTO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.356821.1007513

رضا امجدی فرد؛ مسعود خوش سیما


مقاله پژوهشی

تحلیل تأثیر رخداد هم‌زمان برخی شاخص های دورپیوندی نیمکره شمالی بر دمای زمستانه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.352360.1007482

وحید خجسته غلامی؛ برومند صلاحی؛ غلامحسن محمدی


ارزیابی عملکرد داده‌هایERA5 در برآورد انواع مختلف CAPE و CIN در ایستگاه‌های جو بالا در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.356847.1007514

نفیسه پگاه فر


بررسی کارایی مدل ‏WRF-Chem‏ در شبیه‌سازی میدان باد در توفان گردوغبار آوریل ‏‏2022 در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.358907.1007526

الهام مبارک حسن؛ مهناز کریم خانی؛ فائزه نوری


پیش‌بینی چندسالانه بارش و دمای ایران و کشورهای همسابه در دوره 2026-2022 با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی دهه‌ای DCPP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.356693.1007510

ایمان باباییان؛ زهره جوانشیری؛ راهله مدیریان؛ لیلی خزانه داری؛ یاشار فلامرزی؛ شراره ملبوسی؛ مریم کریمیان؛ مرتضی پاکدامن؛ منصوره کوهی


اتلاف انواع امواج درونی خورشید در لایه‌ها و نقاطِ داخلی و مرزی گرانول‌های خورشیدی کروموسفری و ناحیه انتقالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.354202.1007496

احسان توابی؛ ریحانه صادقی


مقایسه مدل های تاخیر تروپوسفری با مقادیر زمین مبنای GPS ZTD در جو ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.353897.1007493

علی سام خانیانی؛ روح الله نائیجیان


شناسایی حداکثر ضخامت لایه گردوخاک بر مبنای مشاهدات ماهواره CALIPSO مطالعه موردی: استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.351868.1007477

فاطمه فلاح زاده؛ علیرضا محمودیان؛ مرضیه دادی زاده


استفاده از وارون‌سازی مرز زبر و نواحی شکاف برای تفسیر بهینه داد‌ه‌های مگنتوتلوریک در شمال‌غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.354168.1007495

سعید قنبری فر؛ منصوره منتهایی


بررسی تأثیر زمین‌لرزه بر سازه‌های انسان‌ساز در مجاورت خطوط ساحلی (مطالعه موردی، زمین‌لرزه 11 تیر 1401، سایه‌خوش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.353910.1007494

مریم راه‌بانی؛ دانیال قادری؛ رحیمه شمسایی؛ زرافشان سالاری؛ علیرضا راضی


تصحیح بوگه و توپوگرافی در یک مرحله از طریق مدلسازی پیشرو با استفاده از منابع متن باز در پایتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.356457.1007507

منصوره خالقی یله گنبدی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


برآورد رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه های مهندسی با تحلیل سری زمانی مشاهدات GPS مطالعه موردی: پل کابلی قدس اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.353038.1007487

رحیم نامی زاده؛ اصغر راست بود