کلیدواژه‌ها = مگنتوتلوریک
تعداد مقالات: 23
1. تخمین میزان جابه‌جایی ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از تانسور مغناطیسی افقی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 313-324

10.22059/jesphys.2019.268558.1007055

احسان لیموپرورجهرمی؛ بنفشه حبیبیان دهکردی؛ بهروز اسکوئی


2. تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک برای پی‌جویی ذخایر عمیق آب‌های شور حاوی ید در منطقۀ شمال آق‌قلا، دشت گلستان

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 355-367

10.22059/jesphys.2017.61705

بهروز اسکوئی؛ سبحان محبوبی؛ حسین پرنیان؛ رابعه صداقت؛ محمد رضا سپهوند


5. تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک دشت میقان اراک

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 239-248

10.22059/jesphys.2015.52815

بهروز اسکوئی؛ حسین پرنیان؛ محمود میرزایی؛ بهنام محمدی


10. بررسی ساختار گسل مشا (جنوب البرز مرکزی) با استفاده از روش مگنتوتلوریک

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 161-174

10.22059/jesphys.2012.29123

بهروز اسکوئی؛ مصطفی صیادی؛ صفیه امیدیان


12. استفاده از دادة دترمینان برای تصحیح جابه‌جایی ‌‌‌ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-77

10.22059/jesphys.2012.24302

بهروز اسکویی؛ امیرحسین جواهری کوپائی؛ احمد‌علی بهروزمند


20. مروری بر پردازش داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 34، شماره 2، تابستان 1387

بهروز اسکویی؛ احمدعلی بهروزمند


21. تفسیر یک‌بُعدی داده‌‌های مگنتوتلوریک منطقة اینچه‌برون

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

احمدعلی بهروزمند؛ بهروز اسکوئی


23. اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

مصطفى نقى زاده؛ ناصر حسین زاده گویا