موضوعات = اخترفیزیک
تعداد مقالات: 6
1. طراحی و محاسبه یک حفاظ پرتویی چند لایه برای جایگزینی با حفاظ آلومینیومی در ماهواره های مدار GEO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.323466.1007319

سارا شوریان؛ حمید جعفری؛ سید امیر حسین فقهی


2. بررسی اثرات گرانش کوانتومی بر یک مدل برداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.324679.1007324

سید داود ساداتیان