دوره و شماره: دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-180 
پراکنش هواویزها در یک جریان تلاطمی

صفحه 169-180

10.22059/jesphys.2014.52427

امید غفارپسند؛ فهیمه حسینی بالام؛ اسماعیل حسن‌زاده