دوره و شماره: دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-180 
2. پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه در ایران و برآورد مقادیر بیشینه شتاب برای مراکز استان‌ها

صفحه 15-38

10.22059/jesphys.2014.52404

سید حسن موسوی بفروئی؛ نوربخش میرزائی؛ الهام شعبانی؛ مرتضی اسکندری قادی


12. پراکنش هواویزها در یک جریان تلاطمی

صفحه 169-180

10.22059/jesphys.2014.52427

امید غفارپسند؛ فهیمه حسینی بالام؛ اسماعیل حسن‌زاده