نویسنده = مجید آزادی
تعداد مقالات: 11
2. اثر نوسان شبه‌دوسالانه بر شکست امواج راسبی روی اروپا و ‌غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج

دوره 46، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 621-642

10.22059/jesphys.2020.308378.1007239

محمدمهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ محمد مرادی؛ عباس رنجبر سعادت‌آبادی


4. راستی‌آزمایی پیش‌بینی بارش مدل منطقه‌ای MM5 روی ایران

دوره 36، شماره 3، پاییز 1389

اکرم هدایتی دزفولی؛ مجید آزادی


6. بررسی نقش رشته‌کوه البرز در تقویت سامانه‌های همدیدی

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

امید علیزاده؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


7. شبیه‌سازی عددی نقش کوهستان در یک سامانه بارش‌زا روی ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


8. پس‌پردازش برونداد مدل میان‌مقیاس MM5 برای دمای بیشینه و کمینه با استفاده از فیلتر کالمن

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

مجید آزادی؛ سمیه جعفری؛ ابراهیم میرزایی؛ پروین عربلی


9. بررسی تحلیلی شارش هوای روی کوهستان

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


10. مطالعة موردی تلاطم هوای صاف روی ایران به‌کمک برخی از شاخص‌های تلاطم در یک دورة 5 ماهه (ژانویه- مه 2004)

دوره 32، شماره 1، بهار 1385، صفحه 85-102

10.22059/jesphys.2006.80068

سحر تاج‌بخش؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی؛ پروین عربلی


11. نتایج اجرای عملیاتی. تحلیل عینی به روش کرسمن

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

مجید آزادی؛ فاطمه داورى عدالت پناه؛ پرویز رضازاده؛ ابراهیم میرزایى؛ غلامعلى وکیلى