نویسنده = maryam Gharaylou
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تجربی تأثیر ذرات آب‌دوست بر تعدیل مه

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 373-382

10.22059/jesphys.2019.262718.1007027

امیر باقری مصلح‌آبادی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ مریم قرایلو؛ رضا خلیفه


3. Reconstruction of Data Gaps in Total-Ozone Records with a New Wavelet Technique

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 73-81

10.22059/jesphys.2017.233541.1006896

Majid M. Farahani؛ nafiseh Pegahfar؛ maryam Gharaylou