کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 16
1. تحلیل وضعیت بلندمدت آلاینده‌های اصلی و تعیین دوره‌های آلودگی هوا در کلان‌شهر تهران

دوره 46، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 355-376

10.22059/jesphys.2020.292565.1007177

الهام پیشداد؛ بهلول علیجانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ مهری اکبری


5. روند تغییرات دمای هوا و بارش در مناطق مختلف ایران

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 569-584

10.22059/jesphys.2017.60300

امید علیزاده چوبری؛ محمد سعید نجفی


15. توزیع مکانی روند بارش سالانه در ایران در دوره 1960-2001

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

پرویز ایران‌نژاد؛ پری‌سیما کتیرایی بروجردی؛ سهراب حجام


16. سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دوره 1960 تا 2001

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

پری سیما کتیرایی؛ سهراب حجام؛ پرویز ایران نژاد