کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
چشم‌انداز بارش ایران در قرن 21 با به‌کارگیری مقیاس‌کاهی آماری برونداد مدل‌های منتخبCMIP6 توسط نرم‌افزار CMHyd

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 431-449

10.22059/jesphys.2023.332410.1007436

ایمان بابائیان؛ راهله مدیریان؛ لیلی خزانه‌داری؛ مریم کریمیان؛ سعیده کوزه‌گران؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ شراره ملبوسی


تحلیل وضعیت بلندمدت آلاینده‌های اصلی و تعیین دوره‌های آلودگی هوا در کلان‌شهر تهران

دوره 46، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 355-376

10.22059/jesphys.2020.292565.1007177

الهام پیشداد؛ بهلول علیجانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ مهری اکبری


روند تغییرات دمای هوا و بارش در مناطق مختلف ایران

دوره 43، شماره 3، مهر 1396، صفحه 569-584

10.22059/jesphys.2017.60300

امید علیزاده چوبری؛ محمد سعید نجفی


بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دمای حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در چند نمونة اقلیمی ایران

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390

وحید ورشاویان؛ علی خلیلی؛ نوذر قهرمان؛ سهراب حجام


توزیع مکانی روند بارش سالانه در ایران در دوره 1960-2001

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

پرویز ایران‌نژاد؛ پری‌سیما کتیرایی بروجردی؛ سهراب حجام


سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دوره 1960 تا 2001

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386

پری سیما کتیرایی؛ سهراب حجام؛ پرویز ایران نژاد