کلیدواژه‌ها = Inversion
ساختار پوسته‌ای زیر شمال غرب زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده از توابع گیرنده دورلرز

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

نرگس افسری؛ فروغ صدودی؛ محمدرضا قیطانچی؛ ایوب کاویانی؛ فتانه تقی زاده فرهمند


مروری بر پردازش داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 34، شماره 2، مرداد 1387

بهروز اسکویی؛ احمدعلی بهروزمند


مدلی برای بادهای کوه- دشت تهران

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1378

عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ تاج الدین بنی هاشم؛ مهدی ثقفی