موضوعات = زلزله‌شناسی
تحلیل خطر لرزه ای شهر هجدک به روش احتمالاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.366190.1007564

فاطمه دهقان فاروجی؛ نگار سودمند


بررسی فعالیت گسل درونه بر اساس سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌های دو دهه اخیر

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 353-369

10.22059/jesphys.2023.347529.1007452

محدثه عصار عنایتی؛ غلام جوان دلوئی؛ سمیه احمدزاده؛ آذر افشار ساوات


Spatial and Temporal Variation of Seismic Ambient Noise in Tehran Region for Frequency Range 1-30 Hz

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 33-45

10.22059/jesphys.2023.332817.1007377

Mehrasa Masih؛ Zaher Hossein Shomali؛ Esmaeil Bayramnejad


The Magnitude Threshold for Detecting Recorded Earthquakes in Tehran's Accelerometer Networks

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 47-54

10.22059/jesphys.2023.332846.1007378

Mehrasa Masih؛ Hossein Kianimehr؛ Zaher Hossein Shomali؛ Esmaeil Bayramnejad


بررسی پتانسیل لومینسانس تحریک‌شده با اشعه مادون‌قرمز جهت سن‌یابی سنگ‌های واریزه‌ای زمین‌لغزش فتلک

دوره 48، شماره 3، آذر 1401، صفحه 593-609

10.22059/jesphys.2022.336792.1007398

نسرین کریمی موید؛ مرتضی فتاحی؛ رضا صحبتی؛ ابراهیم حق شناس؛ وحید تاجیک؛ ضیاءالدین شعاعی؛ اندرو ماری


تعیین مدل سه‌بعدی سرعت امواج لرزه‌ای در زون برخوردی زاگرس

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 277-292

10.22059/jesphys.2022.330058.1007358

امیر طالبی؛ حبیب رحیمی؛ علی مرادی


تحلیل دینامیکی و ارزیابی توان جنبشی گسل دوچاه، ایران مرکزی

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 293-308

10.22059/jesphys.2022.327965.1007359

محدثه عجمی؛ رضا نوزعیم؛ محسن الیاسی؛ سعید معدنی‌پور؛ سعید حاج امینی؛ وحید توکلی؛ کوثر شادرام


تحلیل الگوی رفتاری پارامترهای مبنایی پیش‌لرزه‌ها با هدف پیش‌بینی زمین‌لرزه‌های بزرگ در ایران

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 325-345

10.22059/jesphys.2022.333795.1007382

علی ساکت؛ سیدمحمود فاطمی عقدا؛ حسین صادقی؛ احمد فهیمی‌فر


مطالعه جابه‌جایی قائم حاصل از زمین‏لرزه 17/8/98 ترکمانچای با استفاده از روش InSAR

دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 445-456

10.22059/jesphys.2020.295046.1007182

سعید نگهبان؛ حمید گنجائیان؛ شهلا سعیدی؛ افشان قاسمی


مطالعه ساختار لیتوسفر شمال‌غرب ایران با استفاده از تابع گیرنده S

دوره 46، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 265-276

10.22059/jesphys.2020.295106.1007185

وحیده قربانعلی‌زاده؛ سیدخلیل متقی؛ فرهاد ثبوتی


Thickness of Crust in the West of Iran Obtained from Modeling of Ps Converted Waves

دوره 45، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1-13

10.22059/jesphys.2018.249340.1006962

Mohadeseh Sadat Khatami؛ Fataneh Taghizadeh-Farahmand؛ Narges Afsari


بررسی ساختار سطحی ناحیه فاریاب با استفاده از توموگرافی دو بعدی سرعت گروه امواج لاو

دوره 45، شماره 3، آذر 1398، صفحه 523-535

10.22059/jesphys.2019.274362.1007081

سودابه کارگر قنات النوجی؛ عباس غلام زاده؛ محسن فرخی