نویسنده = بهروز اسکویی
تعداد مقالات: 25
1. پردازش و تفسیر داده‌های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع زمین‌گرمایی با استفاده از دو روش اویلر و AN-EUL، شمال شرق محلات

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 83-96

10.22059/jesphys.2013.35982

محمود میرزائی؛ محمد محمدزاده مقدم؛ بهروز اسکویی؛ فریدون قدیمی عروس‌‌‌محله؛ سید سجاد جزائری


6. روش سیگنال تحلیلی در برآورد پارامتر‌‌های منشأ مغناطیسی ساختار‌‌های دوبُعدی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 137-147

10.22059/jesphys.2012.28439

بهروز اسکویی؛ علی کریمی‌کلایه؛ وحید ابراهیم‌‌‌زاده اردستانی


10. استفاده از دادة دترمینان برای تصحیح جابه‌جایی ‌‌‌ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-77

10.22059/jesphys.2012.24302

بهروز اسکویی؛ امیرحسین جواهری کوپائی؛ احمد‌علی بهروزمند


12. شناسایی زون گسله جنوب بم با استفاده از روش CSTMT

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 27-39

10.22059/jesphys.2012.24314

داوود مقدس؛ بهروز اسکویی؛ سعید هاشمی‌ طباطبایی؛ لاست پدرسن؛ عزیز ناسوتی


23. مروری بر نظریه روش‌های اکتشافی الکترومغناطیسی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387

بهروز اسکویی؛ داوود مقدس


24. مروری بر پردازش داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 34، شماره 2، تابستان 1387

بهروز اسکویی؛ احمدعلی بهروزمند