نویسنده = بهروز اسکویی
پردازش و تفسیر داده‌های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع زمین‌گرمایی با استفاده از دو روش اویلر و AN-EUL، شمال شرق محلات

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 83-96

10.22059/jesphys.2013.35982

محمود میرزائی؛ محمد محمدزاده مقدم؛ بهروز اسکویی؛ فریدون قدیمی عروس‌‌‌محله؛ سید سجاد جزائری


روش سیگنال تحلیلی در برآورد پارامتر‌‌های منشأ مغناطیسی ساختار‌‌های دوبُعدی

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 137-147

10.22059/jesphys.2012.28439

بهروز اسکویی؛ علی کریمی‌کلایه؛ وحید ابراهیم‌‌‌زاده اردستانی


استفاده از دادة دترمینان برای تصحیح جابه‌جایی ‌‌‌ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 67-77

10.22059/jesphys.2012.24302

بهروز اسکویی؛ امیرحسین جواهری کوپائی؛ احمد‌علی بهروزمند


شناسایی زون گسله جنوب بم با استفاده از روش CSTMT

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 27-39

10.22059/jesphys.2012.24314

داوود مقدس؛ بهروز اسکویی؛ سعید هاشمی‌ طباطبایی؛ لاست پدرسن؛ عزیز ناسوتی


تفسیر یک‌بُعدی و دو‌بُعدی داده‌‌های مگنتوتلوریک شمال شرق دشت گرگان

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390

عیسی منصوری کرمانشاهی؛ بهروز اسکویی


مروری بر نظریه روش‌های اکتشافی الکترومغناطیسی

دوره 34، شماره 3، آبان 1387

بهروز اسکویی؛ داوود مقدس


مروری بر پردازش داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 34، شماره 2، مرداد 1387

بهروز اسکویی؛ احمدعلی بهروزمند