نویسنده = Rezapour�� Mehdi
مطالعه مناطق لغزشی با روش توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) در جاده کیاسر-سمنان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22059/jesphys.2023.338184.1007401

رضا امامی؛ مهدی رضاپور؛ محمد فرجی


برآورد رابطه کاهندگی طیفی در پهنه زاگرس

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 13-24

10.22059/jesphys.2015.53419

محمدرضا نجف تومرایی؛ حبیبب رحیمی؛ مهدی رضاپور