کلیدواژه‌ها = ایران
سی و نه سال تولید علم ایران در حوزه ژئوفیزیک

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 147-166

10.22059/jesphys.2015.53441

مریم اسدی؛ علی قادری سهی


اثر سامانه‌‌های مدیترانه‌‌ای بر خشک‌سالی غرب ایران

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 97-110

10.22059/jesphys.2013.35601

علیرضا محمدنژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران‌نژاد


بررسی تغییرات فضایی سهم بارش‌‌های یک‌روزه در تأمین روزهای بارشی و مقدار بارش ایران

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 241-258

10.22059/jesphys.2013.30218

حمید نظری‌پور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ زهرا کریمی


مدل‌سازی سه‌بُعدی چگالی پوسته، بررسی موردی: ایران

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 123-136

10.22059/jesphys.2012.28438

علیرضا آزموده اردلان؛ داوود زمزم؛ محمدعلی شریفی


ارزیابی کاربرد داده‌‌های بارش NCEP/NCAR در پایش خشک‌سالی ایران

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 225-247

طیب رضیئی؛ ابراهیم فتاحی


بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دمای حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در چند نمونة اقلیمی ایران

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390

وحید ورشاویان؛ علی خلیلی؛ نوذر قهرمان؛ سهراب حجام


امکان کاربرد باستان‌لرزه‌شناسی در ایران

دوره 36، شماره 4، بهمن 1389

رضا صحبتی؛ مرتضی فتاحی


اکتشاف طلا با روش مغناطیسی در منطقه هیرد، خراسان جنوبی، بررسی موردی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

محمدرضا حیدریان شهری؛ محمدحسن کریم‌پور؛ آزاده ملک‌زاده


روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران

دوره 30، شماره 1، فروردین 1383

علی سیاهکالی مرادی؛ نوربخش میرزایی؛ مهدی رضاپور