دوره و شماره: دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-221 
پردازش و تفسیر داده‌های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع زمین‌گرمایی با استفاده از دو روش اویلر و AN-EUL، شمال شرق محلات

صفحه 83-96

10.22059/jesphys.2013.35982

محمود میرزائی؛ محمد محمدزاده مقدم؛ بهروز اسکویی؛ فریدون قدیمی عروس‌‌‌محله؛ سید سجاد جزائری


ارتباط آلاینده‌های شهری با دید افقی منطقه تهران در سال 2008

صفحه 109-122

10.22059/jesphys.2013.35984

سمانه ثابت‌قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


بررسی آزمایشگاهی نقش یون‏ها در تشکیل ابر گرم

صفحه 123-134

10.22059/jesphys.2013.35985

محمد حسین شوشتری؛ فائزه ناجی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی