کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 32
1. بررسی تأثیر سیگنال NAO بر بارش‌های ایران با رهیافت تحلیل شبکه درماه‌های نوامبر تا آوریل 1979-2016

دوره 46، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 313-329

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو؛ پرویز ایران‌نژاد


4. کارایی مدل HadGEM2-ES در ارزیابی نابهنجاری فصلی دمای ایران تحت سناریوهای واداشت تابشی

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 625-644

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ جمال کرمی


5. الگوهای برهم‌کنش‌ جت‌های جنب حاره و جبهه قطبی در بارش‌های سنگین بهار و پاییز ایران

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 383-400

آذر جلیلیان؛ حسن ذوالفقاری؛ جلیل صحرایی


6. بررسی نقش شاخص‌های پوشش گیاهی و مؤلفه‌های جغرافیایی مکان بر عمق نوری هواویزهای فصلی ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 211-233

محمود احمدی؛ علیرضا شکیبا؛ عباسعلی داداشی رودباری


7. شبیه‌سازی تولید، انتشار و بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی، قسمت دوم: شبیه‌سازی انتشار و بالاروی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 509-521

امین رشیدی؛ ظاهر حسین شمالی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه


8. بررسی تغییرات فضایی- زمانی ابرناکی بر پایۀ ویژگی‌های جغرافیایی و داده‌های سنجش از دور در ایران

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 103-124

الهام قاسمی فر؛ منوچهر فرج زاده؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


12. ارزیابی و مقایسه آماری داده‌های بارش TRMM و GPCC با داده‌های مشاهده‌ای در ایران

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 657-672

مرتضی میری؛ طیب رضیئی؛ مجتبی رحیمی


13. پارامترهای مهم در مکان یابی رصدخانه های ژئومغناطیسی جدید به منظور توسعه پژوهش های ژئومغناطیسی در ایران

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 563-574

مرجان ایزدی یزدان آبادی؛ آزاده حجت؛ حجت اله رنجبر؛ سعید کریمی نسب


14. ساختار سرعتی پوسته در منطقه کرمان با برگردان همزمان توابع گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج رایلی

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-50

محمد نوری تبار؛ افسانه نصرآبادی؛ محمد رضا سپهوند


16. سی و نه سال تولید علم ایران در حوزه ژئوفیزیک

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 147-166

مریم اسدی؛ علی قادری سهی


17. جابه‌جایی مرز شمالی پُرارتفاع جنب‌حاره در نصف‌النهارهای متفاوت ایران

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-83

حدیث گل‌محمدیان؛ محمدرضا پیشوایی


18. بررسی افت‌وخیزهای زمستانی ازن کلی جوّ مربوط به امواج مقیاس همدیدی در منطقه ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 139-154

زهرا شرعی‌‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


19. اثر سامانه‌‌های مدیترانه‌‌ای بر خشک‌سالی غرب ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 97-110

علیرضا محمدنژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران‌نژاد


20. ارزیابی پیش‌بینی‌‌های کوتاه‌مدت بارش مدل عددی WRF در منطقه ایران در دوره یک‌ماهه

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 145-170

فرحناز تقوی؛ ابوالفضل نیستانی؛ سرمد قادر


21. بررسی تغییرات فضایی سهم بارش‌‌های یک‌روزه در تأمین روزهای بارشی و مقدار بارش ایران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 241-258

حمید نظری‌پور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ زهرا کریمی


22. مدل‌سازی سه‌بُعدی چگالی پوسته، بررسی موردی: ایران

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 123-136

علیرضا آزموده اردلان؛ داوود زمزم؛ محمدعلی شریفی


24. ارزیابی تأثیر پدیده مادن جولیان (MJO) بر رخداد دوران‌های خشک و تر استان خوزستان

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 241-253

حبیب‌اله قائدامینی؛ فروغ گلکار


25. ارزیابی کاربرد داده‌‌های بارش NCEP/NCAR در پایش خشک‌سالی ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 225-247

طیب رضیئی؛ ابراهیم فتاحی