نویسنده = حمیدرضا سیاهکوهی
تعداد مقالات: 19
2. مهاجرت در حوزه فوریه با وجود تغییرات قائم سرعت

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 115-125

مریم خاکی فیروز؛ حمیدرضا سیاهکوهی


3. شناسایی بافت‌های لرزه‌ای در حوزه زمان- بسامد

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 71-81

جلیل ناصری؛ حمیدرضا سیاهکوهی


4. برآورد موجک چشمه لرزه‌ای

دوره 37، شماره 1، بهار 1390

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی


7. نمایش شکل منحنی کاهندگی لرزه‌ای در ناحیه تهران و برآورد ضخامت موهو از روی آن

دوره 36، شماره 2، تابستان 1389

سیدخلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاهکوهی


8. توسعه مدل‌های مستقیم ساده نرمال شده در حوزه تبدیلات گوشه‌ها در مقیاس‌های چندگانه

دوره 36، شماره 1، بهار 1389

آرش متشرعی؛ حسین زمردیان؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ محمود میرزایی


10. نشانگر لرزه‌ای تک بسامدی در حوزة زمان- بسامد

دوره 34، شماره 2، تابستان 1387

احسان ذبیحی نائینی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


11. عملگر واهمامیخت متغیر با زمان در حوزه گابور

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

هانیه جهدی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


13. مطالعة رسوبات جوان و اشباع شده از آب به روش لرزه‌نگاری انکساری با آرایش قائم

دوره 32، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 57-69

لیلا بابایی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


14. کاربردهایی از تبدیل S در لرزه‌نگاری بازتابی

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 89-101

10.22059/jesphys.2005.79998

روح‌اله عسگری؛ حمیدرضا سیاهکوهی


15. مشکل وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای شکست مرزی و روش های حل آنها

دوره 29، شماره 1، بهار 1382

بهروز موسی پور؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی مرادزاده


16. بعد فرکتالی رد لرزه، ابزاری برای تعیین زمان اولین رسید

دوره 28، شماره 2، تابستان 1381

عصمت پورجم علویجه؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ عبدالرضا قدس


17. به کارگیری امواج پایین رونده در لرزه نگاری درون چاهی برای تضعیف بازتاب های تکراری

دوره 28، شماره 2، تابستان 1381

همایون گرامی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ حسن معصوم زاده