نویسنده = حمیدرضا سیاهکوهی
مهاجرت در حوزه فوریه با وجود تغییرات قائم سرعت

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 115-125

مریم خاکی فیروز؛ حمیدرضا سیاهکوهی


شناسایی بافت‌های لرزه‌ای در حوزه زمان- بسامد

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 71-81

جلیل ناصری؛ حمیدرضا سیاهکوهی


برآورد موجک چشمه لرزه‌ای

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی


نمایش شکل منحنی کاهندگی لرزه‌ای در ناحیه تهران و برآورد ضخامت موهو از روی آن

دوره 36، شماره 2، مرداد 1389

سیدخلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاهکوهی


حذف نوفه براساس خاصیت تُنُکی و کاربرد آن در مسائل معکوس خطی

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389

علی غلامی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


توسعه مدل‌های مستقیم ساده نرمال شده در حوزه تبدیلات گوشه‌ها در مقیاس‌های چندگانه

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389

آرش متشرعی؛ حسین زمردیان؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ محمود میرزایی


نشانگر لرزه‌ای تک بسامدی در حوزة زمان- بسامد

دوره 34، شماره 2، مرداد 1387

احسان ذبیحی نائینی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


عملگر واهمامیخت متغیر با زمان در حوزه گابور

دوره 34، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-1

هانیه جهدی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


کاربردهایی از تبدیل S در لرزه‌نگاری بازتابی

دوره 31، شماره 2، مهر 1384، صفحه 89-101

10.22059/jesphys.2005.79998

روح‌اله عسگری؛ حمیدرضا سیاهکوهی


مشکل وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای شکست مرزی و روش های حل آنها

دوره 29، شماره 1، فروردین 1382

بهروز موسی پور؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی مرادزاده


بعد فرکتالی رد لرزه، ابزاری برای تعیین زمان اولین رسید

دوره 28، شماره 2، تیر 1381

عصمت پورجم علویجه؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ عبدالرضا قدس