موضوعات = هواشناسی
تعداد مقالات: 130
1. طراحی و کاربرد عملی پالایه های رقمی در پردازش سیگنال های هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.329174.1007349

ابوالفضل نیستانی


2. مطالعه تلاطم هوای صاف به کمک نظریه عدم‌توازن خودبه‌خودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.329288.1007351

سارا محمودوند؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه


3. مدل‌سازی آماری میانگین سالانه دما در ایستگاه مهرآباد تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.332720.1007372

آرمان جاهدی


4. اثر گرمایش ناگهانی پوشن‌سپهر در تغییرات ارتفاع وردایست گرمایی در نیمکره شمالی(2020-1979)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.335654.1007392

محمد مرادی


6. پس پردازش خروجی مدل WRF به روش کوکریجینگ، برای کمیت‌های متوسط روزانه سرعت باد و رطوبت نسبی بر روی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.334868.1007388

مجتبی شکوهی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا محمدپور پنچاه


7. بررسی فصلی گرد و خاک در شمال شرق ایران و شبیه سازی عددی رخدادهای گرد و خاک فرین با مدل WRF-CHEM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.330319.1007361

آذر زرین؛ نرگس صالح آبادی؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


8. ارزیابی میزان سهم انسان و اقلیم در بروز تغییر رژیم هیدرولوژیکی بصورت قطعی و فازی: مطالعه موردی حوضه آبریز گرگانرود منتهی به ایستگاه هیدرومتری تمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22059/jesphys.2022.329382.1007352

محمد مسعود محمدپور خوئی؛ محسن ناصری؛ محمد علی بنی هاشمی


14. پس‌پردازش خروجی مدل WRF به روش کوکریجینگ، برای کمیت‌های دمای کمینه و بیشینه بر روی ایران

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 227-242

10.22059/jesphys.2022.328596.1007346

مجتبی شکوهی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا محمدپور پنچاه


15. Detection of Aircraft Icing Threat Pixels Using Cloud Properties of MSG Satellite Products Case Study: Tehran-Urmia Flight Route

دوره 47، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 157-175

10.22059/jesphys.2021.303519.1007216

Hashem Rostamzadeh؛ Ali Mohammad Khorshiddoust؛ Mohammad Reza Azizzadeh


16. Application of Siemens Index of Green Cities for Selected Areas in Iraq

دوره 47، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 177-185

10.22059/jesphys.2021.308430.1007240

Safaa Al-Swaiedi؛ Amani Altmimi؛ Ammar Alkhalidi


17. Autumn and Winter Extreme Precipitation Events and their Relationship with ENSO, NAO and MJO Phases over the West of Iran

دوره 47، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 201-218

10.22059/jesphys.2021.316961.1007280

Toraj Jamshidi Khezeli؛ Abbas Ranjbar Saadat Abadi؛ Mohammad Ali Nasr-Esfahany؛ Sahar Tajbakhsh Mosalman؛ Ali Reza Mohebalhojeh


21. گردش کلی جو در اطلس و آرام شمالی و ارتباط آن با توسعه و تقویت واچرخندهای جنب‌حاره آزورز و هاوایی

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 519-536

10.22059/jesphys.2021.318963.1007291

علی‌ اکبر گرمسیری مهوار؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ مصطفی کریمی احمدآباد


22. اثر پهنای جریان جتی بر رشد امواج کژفشار

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 547-560

10.22059/jesphys.2021.319124.1007294

احمد ذادق‌آبادی؛ مریم رضازاده؛ علی محمدی


25. شناسایی ابرهای بارش‌زا در جنوب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره CALIPSO و CloudSat

دوره 47، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 301-314

10.22059/jesphys.2021.314784.1007266

فاطمه فلاح‌زاده؛ حسن لشکری؛ علیرضا محمودیان؛ علی‌اکبر متکان