موضوعات = هواشناسی
تعداد مقالات: 92
1. بررسی تأثیر سیگنال NAO بر بارش‌های ایران با رهیافت تحلیل شبکه درماه‌های نوامبر تا آوریل 1979-2016

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو؛ پرویز ایران نژاد


2. مطالعه گردش‌های بزرگ‌مقیاس تابستانی و ساختار لایه‌مرزی جوی در روزهای همراه با گرد‌و‌خاک در جنوب‌شرق ایران (2016-1987)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

نوشین خدام؛ سحر تاج بخش؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ ساویز صحت کاشانی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


3. Investigating the linkage between precipitation and temperature changes in Iraq and greenhouse gas variability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

Jasim Al-Khalidi؛ Dher Bakr؛ Azhar Hadi؛ Meeran Omar


4. The evaluations of NEX-GDDP and Marksim downscaled datasets over Lali region, southwest Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

نجات زیدعلی نژاد؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا شکیبا؛ فرشاد علیجانی


5. مطالعه همبستگی شاخص‌های NAO، IOD وENSO با تغییرات دمای سطح دریا در خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

مریم رضازاده؛ پردیس رفعتی


6. مطالعه میدان باد لایه مرزی سیاره‌ای روی جزیره‌ قشم، ایران

دوره 46، شماره 1، بهار 1399، صفحه 129-147

منا ضرغامی‌پور؛ حسین ملکوتی


7. Spatial and Temporal Displacements in Wet and Dry Periods in the Southeast of the Caspian Sea: Golestan Province in Iran

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 219-235

Ayesheh Yelghei؛ Abdolazim Ghanghermeh؛ Gholamreza Roshan


9. کارایی مدل HadGEM2-ES در ارزیابی نابهنجاری فصلی دمای ایران تحت سناریوهای واداشت تابشی

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 625-644

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ جمال کرمی


11. بررسی تغییرات بلند‌مدت جت سطوح پایین روی دشت کویر

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 687-704

احد وظیفه؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ مجید مزرعه فراهانی


12. بررسی سازوکار میان‌مقیاس وقوع بارش‌های همرفتی بهاره در شمال‌غرب ایران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 553-573

کامل آزرم؛ عباس مفیدی؛ علی محمد خورشیددوست


13. بررسی انرژتیک اثر دورپیوند شرق اطلس/غرب روسیه (EA/WR) بر منطقه مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 645-666

سید حامد فنایی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه


14. تغییرات پوشش برف در رشته‌کوه زاگرس با استفاده از داده‌های روزانه سنجنده MODIS

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 355-371

پیمان محمدی احمدمحمودی؛ اسداله خورانی


15. الگوهای برهم‌کنش‌ جت‌های جنب حاره و جبهه قطبی در بارش‌های سنگین بهار و پاییز ایران

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 383-400

آذر جلیلیان؛ حسن ذوالفقاری؛ جلیل صحرایی


18. بررسی دینامیکی اثر تاشدگی وردایست بر جبهه‌زایی سطوح زبرین و زیرین

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 401-421

منصوره عبداللهی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ محمد میرزائی


20. بررسی تجربی تأثیر ذرات آب‌دوست بر تعدیل مه

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 373-382

امیر باقری مصلح‌آبادی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ مریم قرایلو؛ رضا خلیفه


21. واکنش خشکسالی هیدرولوژیک در جریان تنظیمی رودخانه تحت تأثیر احداث سد در استان اردبیل

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 473-486

حامد امینی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ معراج شرری؛ محسن ذبیحی


22. شبیه‌سازی میدان باد سطحی در منطقه دریای عمان با مدل WRF با شرایط اولیه و مرزی متفاوت

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 197-209

پروین غفاریان؛ نفیسه پگاه فر؛ محمدرضا محمدپور پنچاه


23. بررسی نقش متغیرهای پیش‌بین در تخمین دمای هوا در ماه‌های ژانویه و ژوئیه در طبقات پوشش اراضی مختلف

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 129-147

چنور محمدی؛ منوچهر فرج‌زاده؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


24. کاربست چندجمله‌ای‌های هرمیت مکعبی در ساخت روش نیمه‌لاگرانژی یکنوا برای معادله فرارفت

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 107-127

علی محمدی؛ علیرضا محب الحجه؛ مجید مزرعه فراهانی


25. واسنجی فراسنج‌های رادار امیرآباد برای برآورد بارش فصل گرم

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 149-163

پرویز پنجه کوبی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ عبدالعظیم قانقرمه