نویسنده = محمدعلی شریفی
آنالیز و پیش‌بینی سری‌های زمانی پارامترهای دوران زمین با استفاده از روش LSHE+ARMA

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 309-323

10.22059/jesphys.2022.333545.1007380

محمدعلی شریفی؛ شایان شیرافکن؛ سیدمحسن خضرائی؛ علیرضا امیری سیمکویی


Multi-Observations Initial Orbit Determination based on Angle-Only Measurements

دوره 45، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 63-76

10.22059/jesphys.2020.266081.1007038

Mohammad Ali Sharifi؛ Mohammad Reza Seif؛ Saeed Farzaneh


استخراج خودکار مشاهدات اپتیکی جهت تعیین مدار اولیه ماهواره‌ها

دوره 44، شماره 2، تیر 1397، صفحه 265-280

10.22059/jesphys.2018.237290.1006915

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ مونا کوثری؛ مهدی مدیری


استخراج اتوماتیک ردّ ماهواره در تصاویر رقومی نجومی

دوره 43، شماره 3، مهر 1396، صفحه 473-487

10.22059/jesphys.2017.61671

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ منا کوثری


تعیین مدار هیبریدی آنی ماهواره‌های ارتفاع پایین با مشاهدات ماهواره به ماهواره

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 413-424

10.22059/jesphys.2015.52818

محمد علی شریفی؛ مسعود عباس هادی؛ محمد رضا سیف؛ تقی شجاعی


بهبود مدار دینامیکی تبدیل یافته ماهواره‌های ارتفاع کم به کمک مدار مبنای بهینه

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 221-232

10.22059/jesphys.2013.35609

محمدرضا سیف؛ محمدعلی شریفی؛ مسعود عباس هادی


تأثیر روش‌های گوناگون مشتق‌گیری عددی در بازیابی میدان جاذبه به روش انتگرال انرژی

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 89-103

10.22059/jesphys.2013.30208

مهروز خادمی؛ مهدی نجفی علمداری؛ محمدعلی شریفی


مدل‌سازی سه‌بُعدی چگالی پوسته، بررسی موردی: ایران

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 123-136

10.22059/jesphys.2012.28438

علیرضا آزموده اردلان؛ داوود زمزم؛ محمدعلی شریفی


مقایسه روش انتگرال انرژی و روش شتاب در بازیابی میدان جاذبه زمین

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 51-68

10.22059/jesphys.2012.24834

محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری؛ بابک امجدی پرور


تعیین سریع مدار دینامیکی ماهواره‌های LEO با استفاده از تقریب چندجمله‌ای‌های لژاندر

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 127-138

محمدرضا سیف؛ محمدعلی شریفی؛ مهدی نجفی علمداری


روشی نوین در ارزیابی دقت مدل‌های ژئوپتانسیل در مطالعه منطقه ایران

دوره 36، شماره 4، بهمن 1389

محمدعلی شریفی؛ مهدی نیکخو؛ مجید عباس‌زاده