تعداد مقالات: 849
53. مشخصة فازی موجک لرزه‌ای و اثر آن در روش MED

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

منا مدنی؛ محمدعلی ریاحی


54. بررسی اثر غیر مستقیم جزر و مدی بر پوسته و میدان جاذبه زمین در مناطق ساحلی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ هادی سلمی


55. تشخیص منبع های گرانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته

دوره 35، شماره 2، تابستان 1388

امین روشندل کاهو؛ فرشاد سلاجقه


57. بررسی بی‌هنجاری‌های فروسرخ حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهرماه 1383 راور کرمان

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

قاسم عسکری؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا رحیمی‌تبار؛ عبدالرضا انصاری


59. نمایش شکل منحنی کاهندگی لرزه‌ای در ناحیه تهران و برآورد ضخامت موهو از روی آن

دوره 36، شماره 2، تابستان 1389

سیدخلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاهکوهی


61. برآورد سرعت موج برشی با ترکیب روش‌های آرایه‌ای و وارون‌سازی منحنی‌های بیضی‌واری در ساختگاهی در جنوب شهر تهران

دوره 36، شماره 4، زمستان 1389

الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی؛ ابراهیم حق‌شناس؛ مرتضی اسکندری قادی


63. نشانگر لرزه‌ای تک بسامدی در حوزة زمان- بسامد

دوره 34، شماره 2، تابستان 1387

احسان ذبیحی نائینی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


64. تعیین هندسه سنگ‌بستر با استفاده از وارون‌سازی غیرخطی دوبعدی داده‌های گرانی‌سنجی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387

سیدهانی متولی‌عنبران؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


65. وارون‌سازی سه بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی با روش بولانگر و شوتو: مطالعه موردی روی داده‌های مغناطیس‌سنجی شهر پمپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

رامین ورفی‌نژاد؛ بهروز اسکوئی


66. تجزیه و تحلیل حساسیت داده‌های جاذبی برای ماهوارة گرانی‌سنجی GRACE-1

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

علیرضا آزموده اردلان؛ حسن هاشمی فراهانی


67. بررسی نقش رشته‌کوه البرز در تقویت سامانه‌های همدیدی

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

امید علیزاده؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


68. طراحی و ساخت فرستنده و گیرندة رقمی (دیجیتال) داده‌های ژئوالکتریک و کاربرد آن در کاهش اثر نوفه

دوره 34، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-1

غلام جوان دولویی؛ اصغر آزادی؛ نصرالله کمالیان


69. Analysis of Low-Frequency Passive Seismic Attributes in Maroun Oil Field, Iran

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-26

Mostafa Ebrahimi؛ Ali Moradi؛ Hamid Seidin


70. بررسی‌های مگنتوتلوریک و رادیومگنتوتلوریک، مثالی از جزیره میدسومار سوئد

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 13-21

بهروز اسکویی؛ آیدا هوشیاری‌فر


71. استفاده از رخشانی نوری پس از فروسرخ، به‌منظور اندازه‌گیری نرخ لغزش گسل گوک

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 13-28

مرتضی فتاحی؛ نسرین کریمی موید؛ ریچارد واکر؛ مرتضی طالبیان


72. Comparison of derivative-based methods by normalized standard deviation approach for edge detection of gravity anomalies

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 13-21

M Abedi؛ A Afshar؛ V Ardestani, E؛ GH Norouzi


73. برآورد رابطه کاهندگی طیفی در پهنه زاگرس

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-24

محمدرضا نجف تومرایی؛ حبیبب رحیمی؛ مهدی رضاپور


74. Moment tensor and stress inversion for an active fault system in west part of Lut-Block, Iran

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 13-22

Nina Ataei؛ Mahdi Rezapour


75. Dynamics and Thermodynamics Analysis of Tropical Cyclone Haiyan

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 13-26

نفیسه پگاه فر؛ پروین غفاریان