تعداد مقالات: 830
51. برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-13

رضا داودیان؛ خلیل متقی؛ فرهاد ثبوتی؛ حبیب رحیمی؛ عبدالرضا قدس


53. بررسی کانی‌شناسی و ژئوفیزیک معدن سرب و روی منطقۀ مرجان‌آباد منجیل

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 461-472

معصومه فرزانه؛ سید رضا مهرنیا؛ تقی نبئی


54. Splay Faults in the Makran Subduction Zone and Changes of their Transferred Coulomb Stress

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10

Ayoub Hosseini Mehr؛ Behnam Maleki Asayesh؛ Mohammad Mokhtari


55. برآورد مدل ارتفاعی البرز شمالی با استفاده از زیرساخت گسلی منطقه

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 229-244

چیستا پناهی وقار؛ بهزاد وثوقی؛ سعید حاجی آقاجانی


56. تخمین عمق به روش جدید اویلر RDAS و مقایسۀ آن با نتایج مدل‌سازی؛ مطالعۀ موردی: داده‌های گرانی معدن هماتیت

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-20

مصطفی موسی پور یاسوری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


58. استخراج خودکار مشاهدات اپتیکی جهت تعیین مدار اولیه ماهواره‌ها

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 265-280

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ مونا کوثری؛ مهدی مدیری


59. شبیه‌سازی تولید، انتشار و بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی، قسمت اول: شبیه‌سازی تولید

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 495-508

امین رشیدی؛ ظاهر حسین شمالی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه


60. Thickness of Crust in west of Iran obtained from Modeling of Ps converted waves

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1397

Fataneh Taghizadeh-Farahmand؛ Mohadeseh Sadat Khatami؛ Narges Afsari


61. بررسی جای‌گیری و جهت حرکت توده گرانیت گلپایگان با استفاده از روش ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-15

سوده میرزایی حاجی باغلو؛ حبیب علیمحمدیان؛ محسن اویسی موخر


62. بررسی پیچیدگی توزیع زمانی لرزه‌خیزی در گستره زاگرس با استفاده از آنالیز فرکتالی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 247-267

ساهره گلریز؛ امیرپیروز کلاهی‌آذر


63. تحلیل پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 16 فروردین 1396 دوقلعه فریمان بر اساس داده‌های یک شبکه لرزه‌نگاری محلی موقت

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 487-505

حمید خسروی؛ غلام جوان دلوئی؛ محمد تاتار؛ مهدیه سفری


67. تاثیر عوامل همدیدی بر نوسانات روزانه ازن کلی پایگاه اصفهان

دوره 28، شماره 1، بهار 1381

علی اکبر سبزی پرور؛ مسعود لبافی میر قوامی


68. به کارگیری امواج پایین رونده در لرزه نگاری درون چاهی برای تضعیف بازتاب های تکراری

دوره 28، شماره 2، تابستان 1381

همایون گرامی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ حسن معصوم زاده


69. مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر)

دوره 31، شماره 1، بهار 1384

کامران لارى؛ عباسعلى على اکبرى بیدختى؛ مهدى شفیعى فر


71. بررسی پدیده تقویت دامنه امواج لرزه ای در آبرفت

دوره 27، شماره 2، تابستان 1380

محمد علی ریاحی؛ علیرضا مهدوی ز فرقندی


73. زلزله 29 آبانماه سال 1368 گلباف کرمان و پسلرزه های آن

دوره 24، شماره 1، بهار 1377

جلیل الدین فاطمی؛ بهرام عکاشه؛ سلیمان سلطانیان؛ گودرز حمیدی


74. رفتار و حرکت یک کم فشار بریده

دوره 26، شماره 1، بهار 1379

تاج الدین بنی هاشم؛ حسین اردکانی؛ سحر تاج بخش